Visie op zorg

De bewoners van MOIER hebben dagelijks zorg nodig om zich op lichamelijk, mentaal en sociaal vlak goed te kunnen blijven voelen. “Zelfredzaam waar het kan en hulp waar nodig” is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

 

De stichting MOIER is een samenwerkingsverband aangegaan met Woondroomzorg.
De zorgverleners van Woondroomzorg stimuleren bewoners om het maximale uit hun ontwikkelingsmogelijkheden te halen. 
Daarnaast worden bewoners geaccepteerd en gewaardeerd zoals ze zijn, mét hun beperkingen. Ze mogen zichzelf zijn. Waar zelfredzaamheid te hoog gegrepen is, krijgen ze de hulp die ze nodig hebben.


Een stabiel, warm en veilig thuis is een basisvoorwaarde voor ieders geluk. De zorgverleners zetten zich in om bewoners te helpen dat eigen plekje voor zichzelf te creëren en het tot een echt thuis te maken. Belangrijk is dat medebewoners samen een groep vormen, waarin iedereen er echt bij hoort en zich geborgen en gewaardeerd voelt. Van zorgverleners verwachten wij dat ze toegewijd en betrokken zijn en wezenlijke aandacht en respect hebben voor de bewoners.

Voor meer informatie: www.woondroomzorg.nl