Maak kennis met de bewoners van wooninitiatief MOIER. 
De bewoners zijn gewone mensen die wat extra begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en samen te kunnen leven. En dat is al goed geregeld.
Het zijn stuk voor stuk gezellige jongens en meisjes die blij zijn dat deze woonvorm mogelijk is gemaakt. Zij zullen gewoon meedraaien in de maatschappij en een gewaardeerde toevoeging zijn in de omgeving. Maak gerust eens een praatje met ze. En stel de vragen die je hebt.  


Bewonersprofiel

  • Bewoners hebben een licht verstandelijke beperking en/of autisme als grondslag .
  • Bewoners hebben een vergelijkbare zorgbehoefte en de beschikking over een PGB en een indicatie VG klasse 3 tot 6
  • Vanwege de groepsvorming wordt gestreefd naar een gezellige groep "jonge mensen met een leeftijd van 21 t/m 40 jaar" die het leuk vinden ook af en toe iets samen te doen of te ondernemen.
  • Bewoners passen in de groep. De groepssamenstelling is belangrijk, zowel om ieder ruimte te geven voor zijn persoonlijke ontwikkeling als voor de groepssfeer.
  • Bewoners van de gemeente Kaag&Braassem hebben voorrang.