Ouderinitiatief

Wij zijn een groep betrokken ouders van jong volwassenen kinderen met (o.a.) autisme en/of een verstandelijke beperking en hebben ons verenigd in de Stichting Wooninitiatief MOIER.


Stichting

De initiatiefnemers hebben op 1 oktober 2015 Stichting Wooninitiatief MOIER opgericht. Zoals ook vermeld is in de statuten, heeft de stichting als doel:

 

 "het bieden van huisvesting en zorg op maat en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking alsmede het bevorderen van het welzijn van de bewoners, individueel en als groep, en voorts al hetgeen met het bovenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

 


Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de stichting bestaat uit ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners.

 

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door :

voorzitter:

André Jehee

Tel: 06-30631123

 

secretaris:

Ellen de Jong

Tel: 06-30568923

 

penningmeester:

Bas Maaten

 


Verantwoording

Stichting Wooninitiatief MOIER is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en verklaart in deze :

 

De stichting beoogt niet het maken van winst.
Activiteiten die een commercieel risico voor de stichting zouden kunnen meebrengen, zijn uitgesloten.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

 

Fiscaal nummer:                                NL855585729B01

Postadres:                                           Klaproos 9 2377EC Oude Wetering

E-mail adres:                                       info@moier.nl

Kamer van koophandel nummer:   64251608

 

Het standaardformulier ANBI is openbaar:

Standaardformulier ANBI 2021

 

Het beleidsplan van de stichting is openbaar:   
Beleidsplan MOIER

 

De balans en resultatenrekening  zijn openbaar:

Jaarrekening 2015 t/m 2018
Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

 

Het jaarverslag van de stichting zijn openbaar:

Jaarverslag 2015 (penningmeester P. Meijer)

Jaarverslag 2016 (penningmeester P. Meijer)

Jaarverslag 2017 (penningmeester P. Meijer)

Jaarverslag 2015-2018  (penningmeester R Jouvenaar
Jaarverslag 2019 (penningmeester R. Jouvenaar)

Jaarverslag 2020 (penningmeester R. Jouvenaar)

Jaarverslag 2021 (penningmeester A.B. Maaten))

Jaarverslag 2022 (penningmeester A.B. Maaten)